(0030) 210 72 17 572, 6932 282 839 info@chrisferetis.gr

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στη χειρουργική Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έγινε η εισήγηση “Επιπλοκές ERCP”

 • Γενικές (κοινές σε όλες τις ενδοσκοπικές πράξεις)
 • Ειδικές (Παγκρεατίτιδα, Σηπτικές επιπλοκές, Αιμορραγία, Διάτρηση)
 • Τοπικές στο σημείο της επέμβασης (αιμορραγία ή διάτρηση)
 • Απομακρυσμένων οργάνων – συστημάτων
 • Πρώιμες (Εντός των πρώτων 30 ημερών)
 • Απώτερες

Συχνότητα

(προοπτικές πολυκεντρικές μελέτες)

 • Ειδικές Επιπλοκές 6.9% Θάνατος 0.33%
 • Μη ειδικές επιπλοκές 1.7% Θάνατος 0.07%

Παγκρεατίτιδα μετά από ERCP (5%)

• Η πιο συχνή.
• Ειδική ομιλία

Αιμορραγία

Απότοκη κυρίως της σφιγκτηροτομής άμεσα (50%) ή καθυστερημένα

Ήπια
πτώση hb<3 g/dl) χωρίς ανάγκη μετάγγισης

Μέτρια
ανάγκη μετάγγισης έως 4 μονάδων

Σοβαρή
ανάγκη μετάγγισης > 5 μονάδων ή χειρουργική ή αγγειογραφική παρέμβαση.

— Παλαιότερα συχνότητα 2-5% θνητότητα 0.3%
— Τα τελευταία χρόνια συχνότητα 2-1% θνητότητα 0.05%

Παράγοντες κινδύνου

 • Αιμοδιάλυση – RR 8.4
 • Παράταση PT – RR7.8
 • Ορατή ενδοσκοπικά αιμορραγία- RR 5.9
 • Ενσφήνωση λίθου
 • Περιληκυθικο εκκολπωμα
 • Επέκταση προηγούμενης σφιγκτηροτομής
  • Μήκος σφιγκτηροτομής
  • ταχεία σφιγκτηροτομή
  • Pre –Cut σφιγκτηροτομή
  • BillROTH II αναστόμωση
 • Κίρρωση
 • Έναρξη αντιπηκτικής αγωγής το πρώτο τριήμερο
 • Μειωμένη εμπειρία

Αιμορραγία-προληψη

 • Απαιτείται προ-επεμβατικός έλεγχος πηκτικότητας
 • Αιμοπετάλια >50-80000 ΙΝR<1.2
 • Διακοπή αντιαιμοπεταλιακών 5-7 μέρες πριν την επέμβαση κυρίως της κλοπιδογρέλης
 • Σε ανάγκη διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά από καρδιολογική ή νευρολογική ένδειξη παραμονή της ασπιρίνης και διακοπή τού άλλου αντι-αιμοπεταλιακού
 • Σε χορήγηση rivaroxaban-apixaban endoxaban διακοπή για τουλάχιστον 48 ώρες
 • Σε περίπτωση κουμαρινικών διακοπή ανάλογα την υποκείμενη νόσο
 • Σχετική Αντένδειξη σφιγκτηροτομής σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική νόσο, Αιμοφιλία ή von Willebrand.
 • Αποφυγή ταχείας σφιγκτηροτομής (φερμουάρ)
 • Αποφυγή αχρείαστα μεγάλων σφιγκτηροτομών
 • Χρήση μικτού ρεύματος κοπής και αιμόστασης
 • Χρήση EBD σε ασθενείς με μικρούς λίθους και διαταραχές αιμόστασης

Αιμορραγία-αντιμετώπιση

Συνήθως αυτόματη αιμόσταση

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση

 • Έγχυση αιμοστατικού διαλύματος επινεφρίνης 1/10000 Hemoclips
 • Επιπωματισμός με μπαλόνι
 • Προσωρινή τοποθέτηση αυτο-διατεινόμενων stent
 • Θερμική αιμόσταση
 • Διόρθωση διαταραχών αιμόστασης (παραγοντας VIIa)
 • Φαρμακευτική αντιμετώπιση συνυπάρχουσας πυλαίας υπέρτασης
 • Αγγειογραφικός εμβολισμός

Χειρουργική αντιμετώπιση

 • Συρραφή Επιπωματισμός μέσω χοληδοχοτομής

Διάτρηση μετά από ERCP 0.5%

 • Τύπος Ι 25% : Ελεύθερη διάτρηση (Οισοφάγουστομάχου – 12λου σε στενώσεις αυτών ή σε Billroth II αναστόμωση
 • Τύπος ΙΙ 46% : Oπισθοπεριτοναική διάτρηση στην περιλυκηθική περιοχή σε εκτεταμένη σφιγκτηροτομή
 • Τύπος ΙΙΙ 22%: Διάτρηση χοληδόχου ή παγκρεατικού πόρου
 • Τύπος ΙV 3%: Oπισθοπεριτοναικός αέρας

Aνώμαλη ανατομία

 • Γαστρεκτομή- Επέμβαση Whipple
 • Περιεκκολπωματικό εκκόλπωμα
 • Pre – cut σφιγκτηροτομή
 • Εκτεταμένη σφιγκτηροτομή
 • Φυματεκτομή
 • SOD
 • Στενός χοληδόχος πόρος
 • Εκτέλεση διαστολής σε στενώσεις χοληφόρων

Κλινική εικόνα

 • Τύπος Ι: τυπική εικόνα περιτοναισμού
 • Τύπος ΙΙ: πόνος πυρετός και οπισθοπεριτοναικος αέρας (CT)
 • Τύπος ΙΙΙ : πόνος με ή χωρίς σημεία παγκρεατίτιδας
 • Tύπος IV: ασυμπτωματικοί ασθενείς

Διάτρηση

 • Ήπια Μικρή διαφυγή με συντηρητική αντιμετώπιση μικρότερη των 3 ημερών.
 • Μέτρια Ανάγκη νοσηλείας για 7-10 μέρες.
 • Σοβαρή Ανάγκη νοσηλείας >10 ημερών χειρουργική ή διαδερμική παρέμβαση.

Διάτρηση – αντιμετώπιση

 • Τύπος Ι: Συνήθως χειρουργική αντιμετώπιση
 • Τύπος ΙΙ/ΙΙΙ:
  • Καταρχήν συντηρητική αντιμετώπιση (IV υγρά αντιβίωση Levin – Ενδοπροθέσεις
  • Ολική παρεντερική διατροφή σε άνω της μιας εβδομάδας ασιτία)

Ενδοσκοπική θεραπεία

 • Endoclips –Endoloops
 • Κόλλα Ινικής
 • Αυτο-διατεινόμενα stents
 • Ρινοχολική παροχέτευση ή διαδερμική παροχέτευση χοληφόρων

Διάτρηση – πρόγνωση

 • Εξαρτάται από την πρώιμη αναγνώριση και συνδιασμένη αντιμετώπιση
 • Χειρουργική θεραπεία απαιτείται στο 38%
 • Θνησιμότητα 7-16%

Σηπτικές επιπλοκές

 • Οξεία χολαγγειίτιδα
 • Οξεία χολοκυστίτιδα
 • Ηπατικά αποστήματα
 • Σήψη στα πλαίσια διάτρησης
 • Ενδοκαρδίτιδα

– Από εντερικά βακτηρίδια (pseudomonas – Klebsiella – E.coli)
Μερικές εξ αυτών σχετίζονται με ανεπαρκή απολύμανση του όνυχα του 12λοσκόπιου
– Από βακτηριαιμία την ώρα της ERCP (15- 27%) από την στοματοφαρυγγική χλωρίδα (α –αιμολυτικό στρεπτόκοκκο)
– Από ανιούσα χολλαγγειίτιδα ( 1-2.2% ) λόγω ανεπαρκούς παροχέτευσης του χοληφόρου δέντρου σε περιπτώσεις στενώσεων απιφραγμένων stent μέσω παλίνδρομου διόδου μικροβίων στην κυκλοφορία.

Κλινική εικόνα χολλαγγείιτιδας

 • 24-72h μετά την ERCP.
 • Μπορεί να είναι τυπική (charcot triad, reynolds pendad) ή άτυπη 25-50%
 • Συνοδά ηπατικά αποστήματα
  • Ήπια : θ>38 24-48h
  • Μέτρια: εμπύρετο>3 μέρες
  • Σοβαρή: σηπτικό shock ή ανάγκη επέμβασης

Θεραπεία: απόφραξη πόρων και υποστηρικτική αντιβιωτική αγωγή

Σηπτικές επιπλοκές – οξεία χολοκυστίτιδα 0.5%

 • Λόγω έγχυσης μη στείρου σκιαγραφικού στην χοληδόχο κύστη με ή χωρίς απόφραξη του κυστικού από λίθο νεόπλασμα ή stents (κυρίως τα πλήρως επικαλυμένα αυτοδιατεινόμενα)
 • Θεραπεία όπως στις λοιπές χολοκυστίτιδες

Σηπτικές επιπλοκές – παγκρεατική μόλυνση

 • Επιμόλυνση παγκρεατικής ψευδοκύστης μέσω έγχυσης σκιαγραφικού στον παγκρεατικό πόρο
 • Μέσω ανεπαρκούς απολύμανσης των ενδοσκοπίων
 • Συντηρητική αντιμετώπιση και σε επιλεγμένους ασθενείς τοποθέτηση παγκρεατικών stents
 • Βακτηριδιακή περιτονίτιδα σε κιρρωτικούς ασθενείς (σπάνια)

Σηπτικές επιπλοκές – πρόληψη

 • Καλός καθαρισμός των ενδοσκοπίων
 • Χρήση στείρων σκιαγραφικών
 • Ελάχιστη σκιαγράφηση σε περιπτώσεις απόφραξης η χολλαγγειίτιδας
 • Παροχέτευση των σκιαγραφηθέντων χολλαγγείων με ενδοσκοπικές –διαδερμικές η και χειρουργικές μεθόδους
 • Σε περιτπώσεις κακοηθων κεντρικών στενώσεων των χοληφόρων προεπεμβατική MRCP και χαρτογράφηση
 • Κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση ασθενών που φέρουν stents για πρώιμη αναγνώριση τυχόν απόφραξης

Επιπλοκές από την αναισθησία (βενζοδιαζεπίνες -αναλγητικά)

 • Γεν αναισθησία σε παιδιά σε ασθενείς αυξημένου κινδύνου αναπνευστικών επιπλοκών
 • Απαραίτητη η Αναισθησιολογική Παρακολούθηση – Φροντίδα ειδικά σε χρήση Προποφόλης
 • Προσοχή στην Χορήγηση αντιχολινεργικών
 • Εναλλακτικά χρήση γλυκαγόνης

Καρδιοαναπνευστικές Επιπλοκές 2.1%

 • Εισρόφηση
 • Υποξαιμία(από την καταστολή)
 • Υπερκαπνία (σε περιπτώσεις χρήσης CO2)
 • Διαταραχές του Καρδιακού ρυθμού
  • Αυξημένες σε προ-υπάρχουσα Καρδιακή η αναπνευστική νόσο

Αλλεργία στα Ιωδιούχα σκιαγραφικά

 • Προφυλακτική Χορήγηση αντιισταμινικών η κορτικοειδών
 • Εναλλακτική χορήγηση GADOLINIUM

Επιπλοκές ηλεκτροδιαθερμίας

 • Υπέρμετρη χρήση οδηγεί σε Διάτρηση
 • Ελλιπής χρήση ανεπαρκή αιμόσταση – Αιμορραγία
 • Επηρεασμός βηματοδοτών (παλαιότερες γενεές)
 • Επηρεασμός εμφυτευμένων απινιδωτών
 • συνίσταται απενεργοποίηση πριν την πράξη

Σπάνιες επιπλοκές (1%)

 • Υποβλεννογόνια περι-λυκηθική έγχυση σκιαγραφικού λόγω λεπτών καθετήρων, υπερβολικής δύναμης, άκαμπτων οδηγών συρμάτων
 • Σκιαγράφηση πυλαίας, ηπατικής αρτηρίας σε ασθενείς με κακοήθεια παγκρέατος ή σε needle Knife που οδηγεί σε σήψη, εμβολή με αέρα, αιμορραγία θρόμβωση
 • 12-λική υποβλεννογόνια παρουσία αέρα
 • Παρουσία αέρα στην πυλαία πιθανώς μέσω εμφύσησης αέρα από το ενδοσκόπιο από εκτεθειμένο αγγειακό κλάδο ή από προ-υπάρχουσα επικοινωνία,από εμφύσηση στις ηπατικέςφλέβες στην χολαγγειοσκοπηση
 • Φλεβική εμβολή με αέρα -Αρτηριακή εμβολή (με συνυπάρχουσα αρτηριοφλεβική επικοινωνία)
 • Συμπτώματα καρδιοαναπνευστικά η νευρολογικά αναλόγως της ραγδαίας εισόδου του αέρα στην κυκλοφορία.
 • ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΤΟ 45%
 • Καρδιοπνευμονική υποστήριξη τοποθέτηση σε θέση trendelenburg
 • Πρόληψη αποφυγή ERCP σε υποψία χολο-αγγειακού συριγγίου –χρήση C02
 • Αιμορραγία από ρήξη σπληνός ή ήπατος μέσω έλξης από συμφύσεις – υποκάψιο αιμάτωμα ή αιμοπεριτόναιο.
 • Ισχαιμική κολίτιδα λόγω ρήξης εγκαρσίου μεσόκολου.
 • Αιμορραγία από κιρσούς του χοληδόχου πόρου.
 • Σήψη από αιμοχολία μετά από σφιγκτηροτομή.
 • Σπληνικό απόστημα από επιμόλυνση σπληνικού αιματώματος.
 • Εντερική απόφραξη από μετανάστευση stent.
 • Διάτρηση Σιγμοειδούς λόγω εμφύσησης στα πλαίσια εκκολπωμάτωσης.
 • Διάτρηση του κυστικού πόρου.
 • Ενσφήνωση basket σε μεγάλους η πολλαπλούς λίθους στην ενδοπαγκρεατική μοίρα του χοληδόχου πόρου σε συνδυασμό με μικρό εύρος σφιγκτηροτομής.

Αντιμετώπιση:
Λιθοτρυψία- εξωσωματική λιθοτρυψία Χολλαγγειοσκόπηση με λιθοτρυψία επαφής

Χειρουργική αντιμετώπιση

Σπάνιες επιπλοκές από ενδοπροθέσεις

 • Ακούσια τοποθέτηση οπισθοπεριτοναικά (σε νεοπλάσματα )
 • Διάβρωση- αιμορραγία ή /και 12λική διάτρηση από πίεση του stent στο 12λικό τοίχωμα.
 • Μετανάστευση stent και ενσφήνωση αυτού σε εκκολπώματα Σιγμοειδούς
 • Προς τα άνω μετανάστευση stent εντός του χοληδόxου πόρου.
 • Χολοπλευρικό/χολοπερικαρδιακό συρρίγγιο.

Σπάνιες επιπλοκές από μεταλικά stents

 • Μετανάστευση – αιμορραγία πεπτικού.
 • Αδυναμία απελευθέρωσης.
 • 12λικη διάβρωση –αιμοραγία –διάτρηση.
 • Εμπλοκή πλαστικού stent εντός του μεταλικού.

Βλάβη του ηπατικού ή παγκρεατικού παρεγχύματος από τα οδηγά σύρματα και δημιουργία αιματώματος χολώματος και παγκρεατίτιδας με ή χωρίς ρήξη του παγκρεατικού πόρου.
Ειλεός εκ χολολίθων σε λίθους >2.5 εκ

Καθυστερημένες επιπλοκές 6-24%

• Υποτροπή της χοληδοχολιθίασης λόγω μικροβιοχολίας
• Στένωση σφιγκτηροτομής 1-4% ( Διαστολή με μπαλόνι η τοποθέτηση πολλαπλών stent )
• Χολαγγειίτιδα

Ακτινοπροστασία ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού με χρήση

 • Γυαλιών
 • Μπλούζας
 • Ασπίδας
 • Μειωμένο χρόνο ακτινοσκόπησης

Αυξημένη συχνότητα επιπλοκών σε “μη απαραίτητες ERCP”

 • ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ