(0030) 210 72 17 572, 6932 282 839 info@chrisferetis.gr

Π. Τσαπάρας, Γ. Παπαγεωργίου, Χ. Κωλέττας, Π. Κουλούρης, Χ.Φερέτης

Ά Ενδοσκοπική Χειρουργική Κλινική ΙΑΣΩ General

Στα πλαίσια των εργασιών του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ παρουσιάσαμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό αντιμετώπισης Χοληδοχολιθίασης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνυπάρχουσα λιθίαση του χοληδόχου πόρου ως τυχαίο εύρημα κατά τη διάρκεια χολοκυστεκτομής δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν επιτυχώς αυτή την κατάσταση.

ΣΚΟΠΟΣ

Παρουσιάζουμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό χοληδοχολιθίασης σε ασθενή με ιστορικό προηγηθείσας Roux n Y αναστόμωσης και τον τρόπο αντιμετώπισής του.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Ασθενής 89 ετών προσήλθε στην κλινική μας λόγω υπολειπόμενης χοληδοχολιθίασης. Εκ του ιστορικού του αναφέρεται ολική γαστρεκτομή από δεκαετίας για αδενοκαρκίνωμα στομάχου και αποκατάσταση της συνέχειας του πεπτικού με Roux n Y οισοφαγο-νηστιδική αναστόμωση. Προ τριημέρου προσήλθε σε χειρουργικό τμήμα άλλου νοσοκομείου με κλινική και απεικονιστική εικόνα οξείας χολοκυστίτιδας. Υπεβλήθη εκτάκτως σε εργώδη ανοιχτή χολοκυστεκτομή κατά τη διάρκεια της οποίας διεπιστώθει συνυπάρχουσα χοληδοχολιθίαση. Διενεργήθη χοληδοχοτομή και αποστράγγιση του πόρου από τους λίθους και τοποθετήθηκε σωλήνας Τ (Kehr).

Κατά την διάρκεια της μετεγχειρητικής του πορείας ανέδειχθη υπολειπόμενη χοληδοχολιθίαση. Λόγω της αδυναμίας διενέργειας ενδοσκοπικής παλίνδρομης χολαγγειο-παγκρεατογραφίας (ERCP) ο ασθενής παραπέμφθηκε στην κλινική μας. Έγινε καθετηριασμός του χοληδόχου πόρου δια του σωλήνα Κehr υπό C ARM καθοδήγηση με δύο συρμάτινους οδηγούς που κατευθήνθηκαν άνωθεν και κάτωθεν της χοληδοχοτομής. Με τη χρήση ειδικού διαστολέα κατ αρχάς έγιναν επανελλειμένες διαστολές του φύματος του Vater. Με τη βοήθεια μπαλονιού τα υπολείμματα λίθων προωθήθηκαν δια του φύματος του Vater, στην 2η μοίρα του δωδεκαδακτύλου. Ο σωλήνας Τ αντικαταστάθηκε από καινούργιο δια των δύο συρμάτινων οδηγών. Ο ασθενής ξεκίνησε τις πρώτες ώρες την ελαφρά άλιπο σίτιση και συνέχισε την αντιμικροβιακή του αγωγή για μερικές ημέρες. Επιπρόσθετα στην φαρμακευτική του αγωγή προστέθηκε ουρσοδεοξυχολικό οξύ. Απαιτήθηκαν επιπλέον δύο συνεδρίες διερεύνησης του χοληδόχου πόρου με την ίδια μέθοδο πριν αφαιρεθεί οριστικά ο σωλήνας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η λιθίαση του χοληδόχου πόρου αντιμετωπίζεται τις περισσότερες φορές με διενέργεια ERCP και σφιγκτηροτομής. Η ενδοσκοπική αυτή μέθοδος σε έμπειρα χέρια έχει επιτυχία άνω του 90%. Μολαταύτα κάποιες φορές η ανατομία του γαστρεντερικού σωλήνα, συνεπεία προηγούμενων επεμβάσεων δεν επιτρέπει την ευχερή πρόσβαση στην περιοχή της βλάβης. Στις περιπτώσεις αυτές συνήθως απαιτείται λαπαροτομία. Το παρόν περιστατικό καταδεικνύει την δυνατότητα εναλλακτικής, λιγότερο επεμβατικής, προσέγγισης και την αυξημένη πιθανότητα θεραπείας όταν αυτή διενεργείται από έμπειρη ομάδα.

Long-term management of biliary tract complications. Lake JR.
Liver Transpl Surg. 1995 Sep;1(5 Suppl 1):45-54. Review.
Simplified T-tube replacement with two-piece retrievable catheters. Scotti DM. J Vasc Interv Radiol. 1991 Aug;2(3):393-9.
The therapy of iatrogenic lesions of the bile duct. Schulz F, Függer R, Herbst F. Hepatogastroenterology. 1990 Dec;37 Suppl 2:149-55.
Drainage of bile ducts with an articulated T tube. Cope C, Gensburg RS.
J Vasc Interv Radiol. 1990 Nov;1(1):113-6.